úvod    HISTORIE   |   VYSOČÁNEK   |  SLAVNOSTI    FOTO   |  VIDEO   KONTAKT

 
JUDr. Karel Václav Adámek

Historik, spisovatel a Čestný občan města Hlinska

Narodil se 19. září 1868 v Hlinsku jako prvorozený syn přísedícího zemského výboru, významného hlineckého občana Karla Adámka a matky Terezie, rozené Šťulíkové. Jeho bratr Jaroslav byl profesorem v Chrudimi a druhý bratr JUDr. Miloš Adámek byl vrchním soudním radou v Praze. V mládí studoval na Reálném a vyšším gymnáziu v Chrudimi. Práva vystudoval na právnické fakultě České univerzity v Praze. Po absolvování vysokoškolských studií prodělával soudní praxi u c. a k. krajského soudu v Chrudimi. Dále působil v advokátní kanceláři Dr. Karla Pippicha v Chrudimi a následně u Dr. Antonína Malínského v Hlinsku. Zde se také v r. 1900, ve svých 32 letech, usadil jako advokát.

K. V. Adámek působil a byl jedním z iniciátorů kulturního života města. Byl členem a funkcionářem většiny hlineckých spolků. Neúnavně se věnoval rozsáhlé literární práci kulturní, národopisné a národně-hospodářské, kterou nám přiblížil svým dílem s neobvyklou pečlivostí. Je nutné si připomenout některá díla, kterých byl autorem a tím i uctít preciznost a kvantitu jeho vědeckého díla. Jsou to např. Česká chalupa (1890), Paměti o školách v okrese hlineckém (1891), Sborník okresu hlineckého (1897), Listiny k dějinám lidového hnutí náboženského na českém východě XVIII. a XIX. věku (1898), Lid na Hlinecku (1900), Památky východočeské I. a II. (1904), Zprávy muzea okresu hlineckého I. – IV. (1908 – 1920), Hlinecko – Kniha vzpomínek (1914), Vlastivědný sborník východočeský (1924) a mnoho dalších.

Vědecká a spisovatelská činnost K. V. Adámka je nesmírně rozsáhlá. Jeho dílo obsahuje přes 700 příspěvků a pojednání, publikované celostátním, regionálním a místním tisku. Mimo tuto činnost se zúčastňoval aktivit svého otce Karla Adámka, které mnohdy daleko přesahovaly rámec města.

Spolu s Dr. J. L. Přičemž založil v r. 1888 „Společnost přátel starožitností v Praze“, byl členem „Královské společnosti nauk v Praze“ a řady dalších.

Je nutné také připomenout jeho vlasteneckou činnost při přípravě Národopisné výstavy Českoslovanské v Praze r. 1895. Z okresních výstav v r. 1893, které byly přípravou na výstavu pražskou, byla hlinecká nejdůležitější. Při této výstavě se 15. 8. 1893 sešel v Hlinsku sjezd odborů Národopisné výstavy Pražské, kterého se zúčastnila řada významných osobností českého národa. Tento sjezd, v prvém bodě programu, oslovil na téma „O záchraně starodávných památek“ tehdy ještě JUC. K. V. Adámek. Bylo mu tehdy pouhých 25 let.

Jeho život, v mladé Československé republice, byl životem starého mládence – intelektuála, který se plně věnoval své badatelské a spisovatelské činnosti, zvláště v oblasti národopisu. Za svoje zásluhy byl jmenován Čestným občanem města Hlinska.

JUDr. K. V. Adámek zemřel ve věku 76 let dne 18. 12. 1944 v chrudimské nemocnici. Jeho dílo nesmrtelně zaznamenalo a přiblížilo dějiny Hlinecka nám, ale bude jistě sloužit i dalším generacím.

Milan Hájek
Kronikář města Hlinska

 

 

Webdesign Luboš Bureš, Webhosting zajišťuje Blackmedia, s.r.o.